Välkommen till Wish Tree – Önsketrädet.

Önsketräd är speciella platser, där vi tillåter oss att stanna upp, reflektera och lyssna inåt, kring vad som är viktigast – just nu. I mitt arbete som coach, förändringsledare och kreativ konsult hjälper jag individer och organisationer till precis just detta. När vi har en klarare bild av vad det som spelar mest roll, kan vi också planera, genomföra och följa upp med ett tydligare fokus.

Det jag tycker bäst om i mitt arbete är att se människor och hjälpa dem att hitta sina egna lösningar. Det gör jag genom att ställa kluriga frågor eller att lyssna, med stor empati.

Jag är utbildad i Co-Active coachning och jobbar med chefer, projektledare och med privatpersoner som vill:

  • Stärka den inre kompassen, framförallt i förändringsprocesser
  • Leda och leva i enlighet med sina värderingar
  • Utveckla positiva perspektiv när livet, relationer eller arbetsrollen utmanar oss
  • Släppa taget om sådant som håller oss tillbaka
  • Utveckla eller stärka positiva relationer – personliga eller professionella
  • Utveckla tydlighet kring visioner, mål och handlingsplaner

I Storbritannien har jag arbetat med olika utvecklingsuppdrag sedan 2001 och i Sverige inom kultursektorn sedan 2007, framförallt tillsammans med kulturförvaltningarna i Stockholm, Malmö och Göteborg, men också med enskilda institutioner runt om i landet.

Min roll har varit att inom kulturverksamheter fördjupa medvetandet kring förutsättningar för att driva dynamiska organisationer i pluralistiska samhällen – hur vi måste leva och verka om kulturen verkligen ska vara angelägen och till för alla i praktiken, och inte bara i tjusiga policy-dokument.

Absolut tydlighet kring vilken skillnad vi vill göra i världen är en bra början. Oftast beskriver vi punktvis vad vi ska erbjuda och när, men sällan varför och vad människor ska få ut av det hela. Sällan tar vi reda på om vad vi erbjöd förändrade världen eller inte, eller för vem. Snarare reflekterar vi kring vad det kostade och hur många som kom. Meningsskapande uppstår när vi är kristallklara kring vad vårt syfte är och vi vet huruvida våra insatser bidragit till en bättre existens för människor.

Mitt budskap har varit att i grunden handlar det om hur vi ser och förhåller oss till varandra som människor. Ser vi angelägenhet som ett problem eller en möjlighet? Om organisationer vill inkludera alla på riktigt manar jag att de måste ledas utifrån förhållningssätten att människor-oavsett vilka de är- är kompetenta och likvärdiga, och att de ska bemötas med en fördjupad nyfikenhet kring deras erfarenheter, idéer och vad de kan och vill bidra med. Detta innebär att vi gillar olika och gillar att lära oss nytt – hela tiden- genom att lyssna med hjärtat på de som verksamheterna är till för.

Mitt budskap har också varit att det är möjligt för oss att fördjupa vår kapacitet att leva med ovisshet och att inte ha alla svaren. Och i allt detta vara vaksamma kring vårt stora Ego som gillar status och kontroll och att veta bäst. Mitt budskap har varit att vi går vi ifrån ett uppifrån- och- ner perspektiv där vi ska förändra, rädda eller få människor att passa in i en smal och förbestämd homogen mall –assimileras- eller välkomna endast de som liknar de redan ”invigda”. Först när vi litar till varandras förmågor, tar ner garden, omfamnar sårbarheten som en nyckel till närmare relationer och kreativitet – kan möten som gör skillnad för fler olika människor ta plats. En kreativ, stark och modern kultursektor speglar samtiden, speglar den mångfald som samhället representerar och har ett välutvecklat självförtroende och en förståelse kring den skillnad som den gör i samhället.

I Sverige och Danmark har jag genomfört kurser, utvärderingar och lärt ut min 4-stegs modell för verksamhet som vill arbeta med dessa förhållningssätt i tanke, hjärta och handling.

En 4-stegs- modell som hjälper organisationer att komma ihåg varför de finns till – vad som är viktigast. En modell som handlar om att drivas av att göra skillnad och att ledas av insikt kring hur verksamheten förhåller sig till omvärlden och omvärlden till verksamheten. En modell som leder till mera meningsskapande för fler människor.

Emilys tvååriga stöd till Järfälla Kultur med syfte att driva en insiktsledd verksamhet utifrån effektmål har inneburit ett paradigmskifte för personalen. Att processen fungerat beror helt och hållet på Emilys kloka ledarskap och hennes fantastiskt pedagogiska föreläsningar och sist men inte minst en ovanlig förmåga att lyssna på djupet för att förstå personalen. Emily lärde mig mycket om processer, processledning, vad som händer med medarbetare när de på allvar måste bestämma sig för förändring och vilken lång smärtsam process det kan vara. Men det viktigaste är nog det som hos mig har smält samman till att vara människa.

Ann-Katrin Westerlund

Mer information om mitt arbete i Sverige hittar du här

Numera genomför jag också kurser och workshops som handlar om personlig och professionell utveckling på liknande tema, d.v.s. meningsskapande, perspektivbyte och reflektion.

Coachning, kurser och workshops sker på svenska eller engelska efter önskemål. Jag arbetar face-to face, genom Skype eller telefon.

Om du vill veta mer om vem jag är, vad jag står för och hur jag arbetar kika gärna på resten av hemsidan, eller kontakta mig gärna här.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Med värme
Emily

Utöver min Co-Active coach utbildning (Coaches Training Institute), är jag Licenced Practitioner i NLP- en metodik inom coachning som handlar om att synka våra tankar med hur vi kommunicerar och vårt beteende.

Jag har studerat vid University College London, King’s College London och Institute of Education i London, samt vid Lunds Universitet och har en Bachelor of Science i Vetenskapskommunikation och Policy (BSs Science Communication and Policy), en Masters of Research i Pedagogisk och Socialvetenskaplig forskningsmetod (MRes Education and Social Sciences) och en Post Graduate Certificate i Coaching & Mentoring for Leadership. Jag har även studerat den pedagogiska metoden Filosofi för barn i London och kulturvetenskap vid Lunds Universitet.