Mitt arbete i Sverige

Förhållningssätt

Förhållningssätten jag har arbetat med under min tid i Sverige handlar om att öka känslan av mening i våra liv och i våra organisationer. Jag har introducerat förhållningssätten effektmålsdriven (passion) och insiktsledd (nyfikenhet), som är inspirerade av motivationspsykologi, NLP, vetenskaps- och österländsk filosofi, samt forskning inom pedagogiken.

Effektmålsdriven

Gemensamt för alla framgångsrika, hållbara organisationer är att de vet precis vad meningen med deras existens är, vad och varför de uträttar vad de uträttar. Helt enkelt värdet av vad de erbjuder. Ett värde som går långt utöver det monetära. Det samma gäller för individer. Organisationer och individer som förlöser sin potential drivs av en passion för vilken skillnad de vill göra i världen, och en nyfikenhet på de personer deras verksamhet är till för. Den framgångsrika organisationen vet också med säkerhet om de aktiviteter den genomför bidrar till att uppnå dess övergripande syfte. Allt för sällan reflekterar vi kring just detta: vilken skillnad vi vill göra och vilken skillnad vi faktiskt gör med våra verksamheter. Vi är vana vid att beskriva våra mål utifrån att vi ska göra, producera eller sälja, mindre ofta varför.

Effektmålsdriven handlar om intention, och uppmuntrar oss istället att ställa oss frågorna: Hur vill vi att en person ska känna inom sig när den tar del av vår verksamhet? Tar del av en upplevelse som vi erbjuder? Hur vill vi själva känna när vi är på jobbet? Vad önskar vi förstå mer om eller ha förmåga att göra, och varför? Och våra samarbetsparter, vad vill vi att de ska få ut av att jobba med oss? Vi går ifrån att vara produktionsinriktade till utvecklingsinriktade. Om detta handlar effektmålsdriven. När vi jobbar med effektmålsdriven uppmuntrar jag er att lyssna inåt och beskriva, utifrån er passion eller glädjekälla, hur ni önskar utvecklas, som individer eller organisation. Vi kan använda oss av kreativa visualiseringstekniker för att göra detta både roligare och tydligare.

Insiktsledd

Hand i hand med att vara effektmålsdriven är att vara insiktsledd.Insiktsledd handlar om att vi fattar beslut kring nästa steg i vår utvecklingsprocess baserat på insikt om oss själva och vår relation till omvärlden, istället för antagande.

Att vara insiktsledd innebär att vi stärker det personliga ledarskapet ytterligare genom reflektion: vad behöver jag ta reda på eller förstå mer om för att fatta kloka beslut, där jag är, just nu, för att uppnå mina önskade effektmål? eller vilken skillnad gjorde vår verksamhet? Och varför? Vi utvecklar helt enkelt er nyfikenhet på oss själva och de som våra verksamheter är till för. Denna process innebär ibland att begränsande uppfattningar eller blockeringar kommer upp till ytan. Vi jobbar med dessa gemensamt för att ta bort dem så att vi kan fokusera på att uppnå era mål. Detta är att ta ett djupt ansvar för sin egen eller sin organisations utvecklingsprocess.

Erfarenhet

Som fristående utvecklingshandledare har jag haft den stora förmånen att få arbeta tillsammans med en mängd olika kulturorganisationer i Storbritannien: bland andra Museum of London, Science Museum, the Women’s Library, the Royal Institution of Great Britain och National Maritime Museum för att nämna några.

Under min tid som Evaluation & Research Officer på London Museums Hub blev jag en av de första att använda the Generic Learning Outcomes (GLO), ett språk för att beskriva effekter av kulturupplevelser. Senare blev jag Museum Libraries Archives Councils officiella utbildare i ramverktyget för lärande organisationer, Inspiring Learning for all.

Mitt arbete bidrog till boken ”The Engaging Museum- Developing Museums for Visitor Involvement” (Black, Routledge, 2005) och jag har författat ”Telling Tales- a guide to developing effective storytelling for museums” (Museums Archives Libraries, 2006).

Under 2009-2010 var jag anställd hos den internationella konsultfirman Morris Hargreaves McIntyre som stödjer kultursektorn med att bli allt mer kunskapsstarka om sin publik. Här arbetade jag med stora institutioner såsom Tate Modern, men också med regionala, strategiska projekt för underrepresenterade familjer, flyktingar och ungdomar i utsatta livssituationer.

Min övertygelse om vikten av att arbeta för mänskliga rättigheter tog mig till utvecklingsprojekt för barn och unga genom NGOs i Sri Lanka, Indien, Rumänien och Södra Afrika.

Sedan 2007 har jag haft olika uppdrag i Sverige, bland annat strategiskt utvecklingsarbete för Kulturförvaltningarna i Malmö, Stockholm, Botkyrka och Järfälla. Här har jag stöttat utvecklingen av barn-och ungdomskultur, ett vidgat deltagande, nya kulturstöd och genomfört utvärderingar av exempelvis Fonden Innovativ Kultur och barnkulturplanen ’Kultur i ögonhöjd’.

Jag utbildar personal i Sverige och Danmark i effektmålsdriven, insiktsledd verksamhetsplanering. De mest uppmärksammade kurserna är Om att angå (Dunkers Kulturhus och Kulturen, Lund), Dialogrum(Malmö Museer), Den Angelägena Kulturinstitutionen (Stockholm stads Kulturförvaltning, Göteborg stads Museer, Järfälla Kultur).

Jag använder mig av stödorden Generic Learning Outcomes för att hjälpa kulturorganisationer att bättre förstå förhållningssätten effektmålsdriven och insiktsledd. Viktigt är att betona att the Generic Learning Outcomes inte är det samma som förhållningssätten, heller inte ett system för reflektion och utvärdering. Det går exempelvis utmärkt att använda andra stödord för att beskriva effektmål tillsammans med förhållningssätten.

Jag har utarbetat en 4- stegs modell för att arbeta med effektmålsdriven och insiktsledd i den Skandinaviska kultursektorn.Dessa är framtagna beserat på observationer av trial and error i projekt som innefattar medborgardialog, samt utifrån de glapp som vanligtvis finns i utvärderingssystem. De 4 stegen innebär att vi börjar med att tänka på 1. vad vi önskar att människor ska få ut av verksamheten (effektmål) 2. vad vi behöver ta reda på för att kunna uppfylla eller följa upp effektmålen (strategiska frågor) 3. vem vi behöver fråga (rådgivare) och sist 4. hur vi ska hämta in kunskapen (dialogmetod). Dessa 4 steg hjälper oss att hämta in användbar kunskap om männiksors livsvärldar och hur de förhåller sig till kulturverksamheter. Kunskapen använder vi för att utvecklade riktade program utifrån motivationer och behov. Detta är att angå.